வருடாந்த கலாச்சார விளையாட்டு விழா - 2012

posted Mar 7, 2013, 9:40 PM by Sulecshan Logaraju

உங்கள் கழகமாம் காரைதீவூ விளையாட்டுக் கழகம் வருடாவருடம் சித்திரை வருடப்பிறப்பினை சிறப்பிக்கும் முகமாக மிகவூம் கோலாகலமாக நடாத்திவரும் வருடாந்த கலாச்சார விளையாட்டு விழா நிகழ்வூகள் இம் முறை எதிர்வரும் 14.04.2012(சனிக்கிழமை) கனகரட்ணம் விளையாட்டரங்கிலே வெகு சிறப்பாக நடைபெற ஏற்பாடாகியூள்ளது. எனவே அன்று அனைவரையூம் அன்போடு காரைதீவூ கனகரட்ணம் அரங்கிற்கு அழைக்கின்றௌம்.

இவ்வண்ணம்
காரைதீவூ விளையாட்டு கழகமும் விபுலானந்தா சனசமூக நிலையமும்  

Comments