வருடாந்த சிவராத்திரி மின்ணொளி கரப்பந்து சுற்றுப்போட்டி

posted Mar 7, 2013, 9:33 PM by Sulecshan Logaraju
காரைதீவூ விளையாட்டுக் கழகத்தின் வருடாந்த சிவராத்திரி மின்ணொளி சினேகபூர்வ கரப்பந்து சுற்றுப்போட்டி சிவராத்திரி தினமான நேற்று கழக உள்ளக அரங்கிலே வெகு கோலாகலமாக நடைபெற்றது.இதன் போதான காட்சிகள்.

Comments