தரம் -5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்குத் தோற்றும் மாணவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் கருத்தரங்கு

posted Mar 25, 2013, 2:52 AM by Sulecshan Logaraju
காரைதீவு விளையாட்டுக்கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் தரம் -5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்குத் தோற்றும் மாணவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலர்களுக்கான கருத்தரங்கானது   இ.கி.ச பெண்கள் பா டசாலையில் திரு.சரா.புவனேஸ்வரன் (விரிவுரையாளர்-கோப்பாய் ஆசிரியர் கலாசாலை) அவர்களால் நடாத்தப்பட்டது

Comments