காரைதீவூ விளையாட்டுக்கழகத்தின் கௌரவிப்பு நிகழ்வூ

posted Mar 5, 2013, 1:19 AM by Sulecshan Logaraju
காரைதீவூ விளையாட்டுக்கழகத்தின் சிரேஸ்ட கிரிக்கட் வீரர் R.பிரதீப் காரைதீவூ விளையாட்டுக்கழகத்தின் கிரிக்கட்துறையால் அண்மையில் கௌரவிக்கப்பட்டார்.அதன் போது அவரால் கிரிக்கட் துறைக்கு புதியசீருடையை பெற்றுக்கொள்வதற்கான அன்பளிப்பும் வழங்கப்பட்டது.அவருக்கு காரைதீவூ விளையாட்டுக்கழகம் தனது நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கின்றதுComments