சிரமதான நிகழ்வு-காரைதீவு ஶ்ரீ நந்தவன பிள்ளையார் ஆலயம்.

posted Mar 7, 2013, 9:25 PM by Sulecshan Logaraju
காரைதீவு ஶ்ரீ நந்தவன பிள்ளையார் ஆலயத்தில் அடுத்தவாரம் இடம்பெறவுள்ள   கும்பாபிஷேக                                 நிகழ்வையொட்டி காரைதீவு விளையாட்டுக்கழகம் அங்கு சிரமதான நிகழ்வை இன்று ஏற்பாடு செய்திருந்தது.                                               அதன்போது எடுக்கப்பட்ட சில படங்கள்.

Comments